HCR Fotografie is een onderdeel van HCR Automatisering.

1. Algemeen

Bij het maken van een afspraak voor een fotoreportage/fotografieopdracht en bij het afnemen van foto's gaat u akkoord met deze voorwaarden. Heeft u tegen deze voorwaarden bezwaar, dan kunt u dat per e-mail en voorafgaand aan de reportage/opdracht kenbaar maken.

2. Fotoreportages en opdrachten

Het boeken van een reportage wordt bevestigd via e-mail zodat duidelijk is welke afspraken er gemaakt zijn. Een afspraak kan uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de shoot (kosteloos) afgezegd of verplaatst worden, door beide partijen. Als er binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak afgezegd wordt zal een bedrag van €75,00 excl. BTW in rekening gebracht worden.

In geval van door HCR Fotografie vast te stellen uitzonderlijke omstandigheden welke tot annulering leiden, zal indien opdrachtgever dit wenst, de opdracht alsnog uitgevoerd worden. In dat geval zal de vooruitbetaling of volledige betaling gehandhaafd blijven.

Uit iedere fotoreportage/opdracht wordt een selectie in de foto's gemaakt. De foto's moeten technisch gezien in orde zijn, de fotograaf zal een selectie maken van de naar zijn inzicht beste foto's, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de foto's. U kunt geen beroep doen op foto's die verwijderd zijn en die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. Indien er afspraken gemaakt zijn waarbij de term "alle foto's" ter sprake komt, dan betreft het hier de foto's waarmee de fotograaf instemt. De naam van de fotograaf is altijd verbonden met zijn werk, daarom is het belangrijk dat er geen foto's worden getoond waar de fotograaf niet tevreden mee is.

3. Leveringen/bestellingen

Uw bestelling is na betaling definitief, de foto’s worden speciaal voor u geproduceerd en kunnen daarom niet geannuleerd worden. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling contant te gebeuren en indien er op rekening betaald wordt, dient de factuur binnen 14 dagen na datum van factuur voldaan te zijn. De door u bestelde foto’s zijn voor persoonlijk gebruik en mogen niet zonder toestemming gepubliceerd worden of ingezonden worden voor fotowedstrijden tenzij anders schriftelijk overeengekomen met HCR Fotografie.

4. Auteursrecht

Op alle foto’s gemaakt door HCR Fotografie rusten auteursrechten. Voor het verkrijgen van de auteursrechten worden overnamekosten berekend. Het bedrag van de overgenomen auteursrechten worden door HCR Fotografie vastgesteld en pas nadat opdrachtgever heeft betaald is hij auteursrechthouder. Klant heeft het portretrecht, hetgeen betekent dat de geportretteerde met een redelijk belang bezwaar kan maken tegen het openbaar maken van het portret. Bij bezwaar met een redelijk belang achteraf worden de beelden alsnog direct verwijderd.

Het is niet toegestaan geleverde producten te vermeerderen en/of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HCR Fotografie. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor commerciële doeleinden of redactionele publicatie tenzij anders overeengekomen met HCR Fotografie. Bij commerciële en/of redactionele publicatie is naamsvermelding van de fotograaf verplicht.

Foto’s uit uw reportage kunnen doorverkocht worden aan derden.

Uw foto's kunnen tevens gebruikt worden door de fotograaf ter promotie van zijn website/werk of voor fotowedstrijden. Als u daar bezwaar tegen heeft dient u dat voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar te maken.

5. Klachten, rechten en aansprakelijkheid

Klachten betreffende het geleverde werk (fotoreportages en nabestellingen) dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk (e-mail) aan de fotograaf te worden gemeld. De fotograaf zal de klacht dan in behandeling nemen en beoordelen. Indien uw klacht gegrond is, heeft de fotograaf het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk te leveren.

In geval van overmacht, waaronder o.a. wordt verstaan: ziekte, ongeval, ernstige (familie) omstandigheden, vervoersomstandigheden en omstandigheden die niet voorzienbaar zijn, waardoor HCR Fotografie de overeenkomst, reportage of opdracht niet kan uitvoeren zal, voor zover dit mogelijk is, de overeenkomst, opdracht of reportage uit besteed worden bij collega’s waarbij er geen extra financiële vergoeding aan opdrachtgever zal worden opgelegd.

Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen en diens eigendommen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf.

Voor vragen mail info@hcr-fotografie.nl

HCR Fotografie staat geregistreerd bij de KvK onder nr 27273350.